Dienstverlening

Hage Architecten is breed georiënteerd en biedt een groot scala aan diensten, vanaf de initiatieffase tot aan de oplevering. Wij richten ons op kleine traditionele, maar ook complexe en eigentijdse uitbouwen, renovaties, vrijstaande woningen, herbestemming, utilitaire bouw en out of the box stedenbouwkundige masterplannen. Wij hebben een diverse opdrachtenportefeuille. Bij elk project, hoe klein of groot ook, wordt eerst bekeken welke aanpak het meest adequaat en kostenbesparend voor de opdrachtgever is, variërend van toewijzing aan één architect tot het samenstellen van een projectteam bestaande uit een architect, een projectleider, tekenaars en een technisch specialist.

Ons pakket van werkvelden kort samengevat:

Advies - Ontwerp - Bouwtekeningen - Welstandsbesprekingen bijwonen - Welstandstoetsingen indienen - Omgevingsvergunning aanvragen - Aanbesteding - Bouwbegeleiding - Inmeten van bestaande gebouwen - Digitaliseren van analoge tekeningen.

Advies

Het bouwadvies dat wij geven is afhankelijk van de omgevingsfactoren, de opdrachtgever, het budget, de locatie en het gewenste doel. Bij een regulier bouwplan of verbouwing raadplegen wij eerst het bestemmingsplan, de welstandseisen en soms alvast het bouwbesluit, en worden uw budget en uw bouwwensen op elkaar afgestemd. Tijdens dit traject stellen wij met u een programma van eisen op en kunnen ruwe ontwerpschetsen worden gemaakt. Sommige opdrachtgevers, vaak aannemers of projectontwikkelaars willen alleen voor een specifieke bouwfase gebruik maken van een architect; ook dat kan. Heeft u een druk en actief bouwbedrijf, dan denken wij graag mee aan een duurzame samenwerking die ook voor uw opdrachtgevers rendabel is. Steeds vaker wordt bij het bezichtigen van een koophuis een architect meegevraagd om, voorafgaand aan een eventueel bouwkundig rapport, de potentie beter in te kunnen schatten.

Ontwerp

In de ontwerpfase luisteren wij goed naar de wensen en ambities van de opdrachtgever. De ontwerpschetsen worden vervolgens uitgebreid besproken. Voor Hage Architecten is een ontwerp pas geslaagd wanneer het programma van wensen van de opdrachtgever op alle vlakken gerealiseerd is en de architectonische elementen in volledige harmonie met elkaar zijn in een uitgebalanceerd ontwerp. Een ontwerp met slimme, duurzame en creatieve oplossingen. Als dit ook nog op een elegante en/of een speelse manier gerealiseerd wordt, kan een ontwerp zich onderscheiden van de massa.

Welstandsbesprekingen bijwonen

De welstandscommissie, vroeger ook wel de schoonheidscommissie genoemd, beslist over de esthetiek van uw bouwplannen of uw ontwerp.

U mag altijd direct een omgevingsvergunning indienen. Daarbij riskeert u dat uw bouwplannen door de welstand puur op het ontwerp worden afgekeurd terwijl de architect een en ander technisch al heeft uitgewerkt. Om dit te voorkomen kan uw architect met een voorlopig ontwerp in de hand tijdens een inloopspreekuur van de welstand alvast gaan peilen hoe over de gewenste bouwplannen wordt gedacht, voordat alles uitgewerkt is. Het komt voor dat particulieren dit op eigen houtje doen, maar vaak zijn hier slechte ervaringen mee. Zij weten soms geen antwoord op vragen, voelen zich niet serieus genomen of hebben moeite om de feedback te begrijpen. De welstand schrijft immers zelden voor hoe een ontwerp eruit moet zien, maar zal eerder subtiel aangeven wat er schort aan het ontwerp zonder teveel in details te treden. Deze signalen weet niet iedereen op te pakken. Tegelijkertijd denken mensen vaak dat zij het recht hebben op hun eigen grond te bouwen wat zij zelf mooi vinden, terwijl de welstandscommissie de stedenbouwkundige cohesie voor ogen heeft. Hierbij kan een architect een waardevolle bemiddelaar zijn.

Bij sommige welstanden kan tijdens een inloopspreekuur al een mondelinge toezegging worden bereikt. Bij andere echter kunt u een advies krijgen dat minder bindend is en aansluitend alsnog om een welstandstoetsing vraagt. Tenslotte is het mogelijk dat uw architect terug naar de tekentafel moet of zelfs dat u moet afzien van uw bouwplannen. Maar in de praktijk is er altijd een gulden middenweg te bewandelen.

Welstandstoetsing indienen

Een welstandstoetsing vraagt om een aantal specifieke tekeningen op basis waarvan de commissie moet oordelen of uw plannen in hun beleid passen or niet. Als de beslissing positief is gaat u vervolgens een omgevingsvergunning aanvragen en bij een negatieve beslissing gaat u terug naar de architect, als een aanpassing nog mogelijk is. Dit traject duurt enkele weken, hoe lang exact is vaak afhankelijk van wanneer de eerstvolgende zitting plaatsvindt. In enkele gevallen willen mensen deze fase overslaan om tijd (en wat geld) te besparen. Als de welstand later alsnog een negatief besluit over uw plannen afgeeft, kan het echter zijn dat u nog meer geld en tijd kwijt bent. Die overweging moet u zelf maken.

Omgevingsvergunningaanvragen

Zodra u zekerheid hebt over goedkeuring van uw ontwerp en bouwplannen, zal de architect uw plannen teken- en bouwtechnisch verder uitwerken en een omgevingsvergunning voor u aanvragen. Afhankelijk van het type bouwobject neemt dat ongeveer 16 weken in beslag voordat de vergunning op de mat valt. In sommige gevallen kan het ook nog zijn dat de vergunning alsnog geweigerd wordt en er opnieuw een bouwvergunning aangevraagd moet worden. Dit komt echter niet vaak voor.

Aanbesteding aannemers

Wij werken regelmatig met diverse aannemers waar wij vertrouwen in hebben. Afhankelijk van hun agenda vragen wij op uw verzoek aan hun en aan derden enkele offertes die wij vergelijken. Daarbij kijken wij naar de prijsverschillen, verifiëren wij of de kwantiteit accuraat en de kwaliteit per bouwonderdeel gewaarborgd is en letten erop dat er tijd is ingepland voor eventueel meerwerk dat zij later aan u zullen doorberekenen. Tot slot proberen wij te onderhandelen over het bedrag van de offerte als wij menen dat daar ruimte voor is.

Bouwbegeleiding

Wilt u de beste nazorg dan kan de architect periodieke bouwvergaderingen inplannen, waarbij hij samen met de aannemer het bouwschema bespreekt. Van zijn waarnemingen wordt dan een verslag opgesteld, met inbegrip van tekeningen en afspraken tussen opdrachtgever en aannemer. Hoewel de opdrachtgever met deze dienst extra kosten maakt, wordt de kans op bouwmankementen en onwenselijke bouwwerkzaamheden geminimaliseerd.

Inmeten van bestaande gebouwen

Alles wat gebouwd is kan opgemeten en gedigitaliseerd - ofwel opnieuw getekend - worden. Dit kan nodig zijn om een onroerend goed te verkopen, te verbouwen, te taxeren etc. Door middel van digitale meetapparatuur kan dit tegenwoordig heel snel gedaan worden.

Digitaliseren van analoge tekeningen

Beschik u over bestaande tekeningen van een gebouw die u graag wilt digitaliseren, dan is dat altijd minder werk voor de architect dan het volledig moeten inmeten van het gebouw. Daarnaast beschikken bestaande (bouw)tekeningen vaak over alle technische specificaties die voor een ongeoefend oog niet goed zichtbaar zijn, maar wel cruciaal om het bouwwerk aan te kunnen passen.

Op de pagina ‘honorarium’ staan onze tarieven.