Honorarium

Hage Architecten werkt voornamelijk op projectbasis en daar waar achteraf significante wijzigingen plaatsvinden, meestal op verzoek van gemeente en/of opdrachtgever rekenen wij meerwerk op basis van een uurtarief van € 40. Doordat wij flexibel zijn berekenen wij pas meerwerk als de begrote offerte ruim wordt overschreden. Het kantoor heeft scherp geprijsde all inclusive honorariumpakketten per fase. Dit kunnen wij doen doordat wij zoveel mogelijk werk automatiseren, wij veel expertise hebben om de kosten te evalueren en de opdrachtgevers vinden het prettig.

Voor renovatie en uitbouwen zijn de tarieven sterk afhankelijk van het type woning of gebouw en welke wijzigingen aan het bestaande pand aangebracht moeten worden. Voor een simpele uitbouw van een middenwoning rekenen wij bijv. € 700, terwijl een moderne uitbouw over twee woonlagen rond de € 2000 kost. Omgerekend komt dit neer op nog geen 3 a 4% van de bouwkosten. Dat doen weinigen ons na. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek proberen wij meteen een inschatting van onze kosten te geven.

Het gehele traject is onder te verdelen in 5 stappen:
(met percentageaanduiding van gehele architectenfactuur)

Fase 1 - Studie en ontwerp 45 %

Fase 2 - Welstandstoetsing 10 %

Fase 3 - Vergunningsaanvraag 40 %

Fase 4 - Aanbesteding 5 %

Fase 5 - Bouwbegeleiding In overleg/uurtarief

Zie hieronder gangbare verbouw/uitbouwkosten om een idee te hebben hoeveel 3 of 4 procent van uw bouwproject bedraagt.

eenvoudig: € 900 per m².
hoog niveau: € 1.300 per m².
voor restauraties van monumenten: € 1.500 - € 2.000 per m².

Bij nieuwbouw hanteren wij doorgaans niet meer dan 7% van de bouwkosten, zie hieronder hoe dit tarief opgebouwd is. Vooralsnog geldt hier hoe meer ruimte voor creatieve oplossingen hoe scherper wij proberen te zijn omdat dit type opdrachten goed zijn voor onze portfolio.
(met percentageaanduiding van gehele architectenfactuur)

Fase 1 - Studie en ontwerp 50%

Fase 2 - Welstandstoetsing 10%

Fase 3 - Vergunningsaanvraag 35%

Fase 4 - Aanbesteding 5%

Fase 5 - Bouwbegeleiding In overleg/uurtarief € 40

Zie hieronder gangbare bouwkosten voor nieuwbouwprojecten:

Eenvoudige (traditionele) architectuur: € 1.500 per m².
Hoogwaardige (moderne) architectuur: € 1.800 per m².

Digitaliseren van tekeningen voor woningen met een voetprint van max. 100m²: ca. € 50 per plattegrond/doorsnede/werktekeningen/gevelaanzicht.

Inmeten en digitaliseren van gebouwen: ca. € 0,80 per m² voor plattegronden/gevelaanzichten/doorsneden.

Voor overige kleinschalige werkzaamheden, zoals het inmeten van een gebouw, het maken van verkooptekeningen voor een onroerend goed object, een bestemmingsplan wijzigen etc. zullen wij op basis van uw wensen een offerte uitbrengen.

Als er sprake is van een grootschalig en architectonisch uitdagende opdracht en/of met een stedenbouwkundig karakter, willen wij ook tegen gereduceerde tarieven werken en wachten met factureren totdat een bepaald akkoord is bereikt tussen de opdrachtgever en derden/investeerders etc.